Regeneracja tuszy

Każdy proces regeneracji kartridża rozpoczyna się od dokładnego oczyszczenia kartridża z resztek starego atramentu. Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić nie tylko na wewnętrzną część pojemnika ale także na dysze wylotowe (są to dwa miejsca z których musimy usunąć zalegający atrament). Do oczyszczenia wnętrza kartridża korzysta się zazwyczaj z pomp próżniowych. Cała operacja pierwszej części regeneracji kartridża zajmuje około 10-20 minut i zależy od ilości złogów atramentu.regeneracja tuszy:: regeneracja tonerow
Po tym jak zadbaliśmy o wyczyszczenie naszego kartridża możemy przejsść do kolejnego etapu, którym będzie napełnienie pojemnika nowym tuszem. Sama czynność wypełniania wymaga sporej precyzji i dbałości i jest z reguły wykonywana przy pomocy specjalnych maszyn. Przed napełnieniem tonera powinniśmy skrupulatnie wybrać nowy atrament. Powinien być dobrany tak aby być kompatybilnym z rodzajem kartridża i zapewnić bezawaryjną pracę urządzenia.